- กิจกรรมวันครู วันที่ 16 มกราคม 2561 ภาคเช้า มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภาคค่ำ อบจ.จันทบุรี
- เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2561 ณ จังหวัดสัตหีบ
- ผู้บริหารและครูวิชาการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนห้วยไร่ จ.เชียงราย 8-10 กุมภาพันธ์ 2561
- วันที่ 22 ธันวาคม 2560 การนำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการของศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดจันทบุรี
- โรงเรียนวัดเขาสุกินเข้ารับการประเมินเป็นเครือข่ายสถานศึกษาพอเพียงระดับประเทศ เชิญชวนทุกโรงเรียนสามารถศึกษาดูงานได้
- จัดกิจกรรมติว O-net ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561
- ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีรัตน์ราษ์ฏร์นุเคราะห์ได้รับการคัดเลือกเป้นผู้อำนวยการโรงเรียนดีเด่นของ ส.บ.ม.ท. และของมูลนิธิ ส.บ.ม.ท.
-ตารางPre O-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 26 ธันวาคม 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่15 มกราคม 2561 จำนวน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
กำหนดส่งสหวิทยาเขต วันที่ 19 มกราคม 2561 สหวิทยาเขตรวบรวมของโรงเรียนส่ง สพม.17 วันที่ 22 มกราคม 2561


โรงเรียนวัดเขาสุกิม
โรงเรียนศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์
โรงเรียนมะขามสรรเสริญ
โรงเรียนมัธยมท่าแคลง
โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม
โรงเรียนตกพรมวิทยาคาร
โรงเรียนสะพานเลือกวิทยาค
โรงเรียนบ่อวิทยาคาร
โรงเรียนคลองพูลวิทยา
โรงเรียนบางกะจะ
 
 
 
 
December 20, 2017
ศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก จันทบุรี สพม.17
ติดต่อ prasert9304@gmail.com
tel:0863921566
ผู้ดูแลระบบ นายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
หมายเหตุ
1.เป็นเว็ปไซด์เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่เชิงพานิช
2.การLinkไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่ประการใด
3.บางเว็ปไซด์ไม่ได้ขออนุญาตต้องกราบขอประทานอภัยมา ณ ที่นี้ ทางศูนย์เครือข่ายโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก จันทบุรี สพม.17 กราบขอบพระคุณท่าน
ให้นำLinkเพื่อนำไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อคณะครู นักเรียน และผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้


Free Web Hosting