กระทรวงศึกษา / สพฐ. / สพป.จบ 2 / สารสนเทศโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ยินดีต้อนรับ Banborwain school Wellcome โรงเรียนดีประจำตำบล 9 ดีนายประเสริฐ ภู่ทรัพย์
ผอ.ร.ร.บ้านบ่อเวฬุ
คลิก
กิจกรรมโรงเรียน
ความเคลื่นไหว
ข่าวการศึกษา
รวมLinkที่น่าสนใจ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
คลิก
ประวัติโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สมาคมศิษย์เก่า
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
สัญลักษณ์โรงเรียน
โครงสร้างการบริหารโรงเรียน
พื้นที่สถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน


สรุปรายงานการไปราชการuser: 1022020018
password: P0zAJGRA


ครูuser:1022060086
password:p0025691
ผู้บริหารuser:1022060086M
password:p0025692

รายงานQAMS
รายงานทุกสิ้นปีการศึกษา


ดาวน์โหลดโครงการต่างๆ
เว็บมหาวิทยาลัย นสพ ทีวี
dek-d
ฟังเพลงออนไลน์
true visions
ข่าววันนี้
แนะนำสื่อการสอน
รูปภาพแปลกๆ
สิ่งประดิษฐ์ง่ายๆ
ขายของออนไลน์ระดับก่อนประถม

กิจกรรมการเรียนการสอน
รายงาน

ระดับประถมศึกษา

กิจกรรมการเรียนการสอน
รายงาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมการเรียนการสอน
รายงาน

ทะเบียนคุมอาหารกลางวัน

บัญชีใช้จ่ายอาหารกลางวัน
รายงาน

โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ (โรงเรียนประชารัฐ) ปี พ.ศ.2560

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายเทวาพิทักษ์

23 มิถุนายน 2560 กิจกรรมโรงเรียนสุจริต

22 มิถุนายน 2560 พิธีไหว้ครู

กิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

- 5ตุลาคม 2559 ผศ.ดร.สุกัลยา ปริญโญกุล และคณะ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี มาเยี่ยมโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ

.


..........
.......... .
............
...........
...........
user:1022060086 pass:c5smnr6h
...........
...........- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2560
- ประชุมผู้ปกครอง"โรงเรียนทางเลือกสานฝันที่เป็นจริง"วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2560

- เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560
-วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 กิจกรรมวันแม่


August 11, 2017
โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ 14/1 หมู่ 1,2 ตำบลบ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22150
ติดต่อ e-mail : banborwain@gmail.com P:04031.051

u:3220600244108 p:06082524
ผู้ดูแลครูพัชรียา บุญรุ่ง


หมายเหตุ
1.เป็นเวบไซด์ที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
2.การLinkไม่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์แต่ประการใด
3.บางเว็บไซต์ทางโรงเรียนยังไม่ได้ขออนุญาตทางโรงเรียนต้องกราบขออภัยท่านมา ณ ที่นี้
ทางโรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เมตตาให้ทางโรงเรียนได้นำLink ไปเผยแพร่เพื่อประโยชน์ให้ครู นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษาหาความรู้
โรงเรียนกองขยะ
ลูกเกลียดแม่
เพลงรางวัลของครู
เพลงครูของครู
เพลงครูกระดาษทราย
เพลงพระคุณที่สาม
ครูฝึกสอน
รางวัลของครู
เพลงคนเก่งคนดี
ซึ้งหมอช่วยคนไข้
หัวหน้าชั้นคนใหม่
เพลงมาร์ชเมืองจันท์

eDLTV
ทรูปลูกปัญญา
สำนักงานลูกเสือแห่งชาติชีวิตสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ
สอนพับผ้า
ฝึกพูดภาษาอังกฤษ
อยากเก่งอังกฤษต้องทำอย่างไร
เทคนิคการท่องศัพท์
ขอใจแลกเบอร์โทร (ภาษาอักกฤษ)
ขอใจแลกเบอร์โทร

ครูบ้านนอก
ครูวันดี
ครูไทยแลนด์
ติวสอบครู
สอบครู
กรมอาเซียนกระทรวงต่างประเทศ
AECประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
สมาคมอาเซียนประเทศไทย

คณะกรรมการสถานศึกษา
สมาคมผู้ปกครอง
สมาคมศิษย์เก่า
สภานักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ


รายงาน

user:obec-0019.051
password:obec-0019.051

user:banborwain.orgfree.com
password:Punitv112user:060086
password:060086
รหัสเรียนฟรี 15 ปี P:4
2265

เจ้าหน้าที่1022060086รหัสผ่านp0025691
ผู้บริหาร1022060086Mรหัสผ่านp0025692ail.com